Cecilie
Cornett

Vi skal skabe godt, sprudlende og bæredygtigt liv. For børn, familier, professionelle, ledelse og organisationer. Det er målet og vejen derhen. Derfor skal det vi gør sammen være enkelt og levende.

Supervision af fagpersoner, ledelse og plejefamilier

Det handler om læring.

At være sammen om at udvikle de spørgsmål, eller tvivl på vegne af det der møder dig, når du er på arbejde.

Effekten af det hele skal være at du kan tage kloge valg.

Valg for klienter, sager, arbejdsrelationer, samarbejde og din måde at stå i det hele. 

At træne opmærksomheden på, at vi som professionelle forpligter os på at holde os vågne, så vi sikrer hinanden aldrig at holde op med at stille spørgsmål til os selv, og de valg vi træffer på vegne af vores forståelser, arbejde og opgaver.

Som professionelle er det netop de valg vi skal blive vildt skarpe på: Hvorfor gør jeg, som jeg gør? Hvad betjener netop det valg? 

Sådan så vi ikke gror fast i vores egne erfaringer, vaner og metoder, men derimod bliver ved at gøre det, der skal til netop nu. At kunne være følsomme og responsive på, hvad det vi nu støder på kræver af os, og vores faglighed.

Fordi det vi gør udelukkende handler om, hvilken effekt det har i praksis.

Supervision er også træning i, at kunne gøre det selv. Supervisere sig selv, og andre. Både enkeltvis og i grupper.

Så supervision er en træning i at kende og kunne forskellige greb til, hvilke relevante formater supervision kan have.

Parterapi

For de fleste af os er det svært at kontakte en professionel, når det netop handler om parforholdet.
At opleve kriser og problemer i parforholdet er lige så almindeligt, som det er svært. Svært fordi det ofte er forbundet med et tabu, når vi ikke oplever at kunne finde ud af at være par.
At skulle dele alt det kaos ma oplever ikke selv at kunne få styr på  vækker for de fleste både usikkerhed og frygt.
 
I møder mig før, under eller efter krisen.
Måske med håb for at blive sammen, og blive bedre til det, og måske med håb om at kunne skilles i et samarbejde med hinanden.
Måske har I helt forskellige ambitioner: Den ene vil skilles, den anden håber.
Alle former for kriser hører til i parsamtalerne.
Uanset hvad I står med handler parterapi om at genetablere tryghed og kontakt. At samtale på styrede måder om det, der er vigtigt for jer hver i sær, for at få mere forståelse og handlekraft.
Samtalerne kan også udelukkende være at få hjælp til at fordybe jeres forhold, så det der er væsentligst igen kommer helt i fokus.

Terapeutiske samtaler

Alle kan have brug for samtaleterapi. Gode samtaler bliver man klogere af, fordi det er undersøgelse.

Man undersøger alt det, der er relevant for det, man gerne vil forstå, som man er i tvivl om, eller som virkelig gør ondt og som man er alene med.

Det kan være professionelle samtaler som handler om arbejdet. Både konkrete problemstillinger eller det, der påvirker dig. Og hvor fokus er, at gøre noget konkret og kunne ændre det du står i, i en bedre retning.

Det kan være samtaler, der handler om private og følelsesmæssigt stærke dilemmaer i livet. Når sygdom og kriser og død rammer familier, de svære valg i livet og når livet gør ondt.

At kunne stå i det, eller bare hjælpe sig selv og dem man er tæt på.

Samtaler handler ofte om lidt af det hele. Sammenbrud, stress, tvivl og kriser. Alt det der har effekt på dine tanker om dig selv, dine arbejdsvilkår og måske kræver helt nye opmærksomheder og handlinger.

Undervisning

Jeg arbejder udfra et ufravigeligt princip i undervisningen: Formen skal passe til indholdet, når vi underviser.

Det betyder også at det faglige indhold skal være let tilgængeligt og formes efter den kontekst det skal virke i.

Undervisning er derfor en form for dialog, der med eksempler og erfaringer, spørgsmål og refleksioner skal gøre det nemt at gentage det relevante i din egen praksis.

Med andre ord er det vigtigste at lære, at vi skal være så stærkt loyale overfor det vi skal lykkes med, (udviklingsmålet, temaet, mødet, sagen, læringsmål, samarbejdet etc.) at vi gennemtænker formen, for at lykkes bedst muligt med det vi vil.

Det betyder at undervisning ikke er slides og oplæg, der står alene, men derimod noget der med det samme skal bringes i spil. 

Undervisning skal være træning i det, I gerne vil udvikle og på de mest levende måder bringe det direkte ind i jeres erfaringer med praksis.

Organisations-udvikling/ samarbejde/ kriser/ konsultationer

At skabe samarbejde og engagement er altid den vigtigste dagorden. Uanset hvilken opgave, vi bliver sat på.

Om vi skal lykkes med forældresamarbejde, ledelse, undervisning, terapi, pædagogisk arbejde med børn og unge, organisationsforandringer eller andre opgaver er vores opgave altid at vi får skabt lyst til at dem vi møder vil være med, og at de kan se sig selv i opgaven.

Det handler i høj grad om at kunne arbejde anerkendende i praksis. Altså reelt skabe anerkendelse og dermed åbenhed for at dem vi samarbejder med har mod på at lave ændringer og være med på en arbejdsindsats.

Det er opgaven jeg kan hjælpe jer med: At komme med fagligt begrundede indputs og spørgsmål, som gør det muligt for jer at opdage, hvad I behøver at gøre og ikke gøre, så dem I samarbejder med (barnet, familien, ledelsen, de andre teams, sagsbehandler, skolen etc.) får lyst til at ville samarbejde.

 

Befri samtalen

Grundbog i professionelle samtaler

Bogen er et opgør med idéen om, at vi kan skabe gode, brugbare samtaler med metoder.

Vi taler istedet for, at gode, brugbare samtaler kommer af af være ufravigelige på, at holde øje med effekten af det vi får gjort. Er det relevant, det der sker i forhold til vores idé om formål? Det skærper bogen dig til at være god til. Altså at udfordre det du plejer, med spørgsmål.
 
Bogen er en samling af konkrete greb, der udelukkende har til hensigt at skærpe dig i dine samtaler.
Du dykker ned i bogen der, hvor du trænger til ideer og hvor du er mest i tvivl.

Om Cecilie

Cecilie Cornett er gennem sin uddannelse og sin praksiserfaring at betegne, som en af de mest kompetente psykologer inden for det systemiske og narrative felt. Cecilie Cornett formår at bringe sin faglighed og erfaring kreativt i spil i organisatoriske kontekster, hvor hun med sine dialogiske færdigheder løser tunge og relationelle problemstillinger ligesom hun skaber udvikling og processer med effekter. Cecilie Cornett er samtidig i stand til, enkelt, at formidle sine erfaringer og teoretiske baggrund i kursussammenhænge, som gør forløbene levende, nærværende og relevante for de deltagende. 

Cecilie Cornett skaber tillid og har samtidig evnen til at udfordre sine klienter på en måde, så de får øje på nye aspekter af situationer og dem selv. 

– af udviklingchef Klaus Bakdal 

© 2023 Cecilie Cornett – Psykolog. All rights reserved.